REFERENCE


Naši kupci – zadovoljne stranke katere so nam izkazale svoje zaupanje in pri nas kupili defibrillator, omarico, potrošni material, tehnični pregled

Naše reference:


-URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

-MNZ  -  Ministrstvo za notranje zadeve

-MF RS - Ministrstvo za finance

-VOJSKA RS

-UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

-OBČINE

-MOBILNI DEFIBRILATORJI v MOL

-ŠOLE  –  JAVNI ZAVODI

-ZDRAVSTVENE USTANOVE IN ZASEBNE AMBULANTE

-DRUŠTVA

-DOMOVI UPOKOJENCEV

-PODJETJA

-HOTELI IN ŠPORTNI CENTRI

-IZVEDBA SEMINARJEV IZ TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA IN DEFIBRILACIJE


 

URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE


1.Kabinet predsednika republike Slovenije

 

MNZ  -  Ministrstvo za notranje zadeve


2.Specialna enota

3.PP Ljubljana center

4. PP Ljubljana Grič

5.PP Moste

6.PP Tacen

7.PP Kočevje

8.PP Koper - Moretini

9.Reševalno vozilo

10.UPS Center za varnost in zaščito

11.IJS DJS, Ljubljana

12.Postaja mejne policije Obrežje

13.Postaja mejne policije Petrina


MF RS - Ministrstvo za finance


1.Generalni sekretariat službe za analizo in razvoj


VOJSKA


2.KFOR Kosovo - 10 kos AED

3.Reanimacijski kompleti tudi v slovenski vojski

 

 

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ


1.Generalni urad Ljubljana

2.Zavod za prestajanje kazni zapora Dob

3.Zavod za prestajanje kazni zapora Ig

4.Zavod za prestajanje maldoletniškega zapora in kazni zapora Celje

5.Zavod za prestajanje kazni zapora Koper

6.Zavod za prestajanje kazni zapora Nova Gorica

7.Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana - Povšetova

8.Zavod za prestajanje kazni zapora Ig - Banija

9.Zavod za prestajanje kazni zapora Novo Mesto

10.Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor - Vošnjakova

11.Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor – Miklavž na Dravskem Polju

12.Zavod za prestajanje kazni zapora Murska Sobota

13.Prevzgojni dom Radeče


ŠOLE  –  JAVNI ZAVODI


OŠ Koper

Osnovna šola Markovec

OŠ Glazija 1

OŠ Glazija 2

OŠ Ledina

 


OBČINE

 

Mestna občina Ljubljana – projekt Srcu prijazno mesto


1.Magistrat

2.Ambrožev trg

3.Cesta II. Grupe odredov

4.Podlipoglav

5.Kašeljska

6.Podgrajska

7.Polje

8.Zadobrovška

9.Zajčeva pot

10.Sr. Gamlejne

11.Pločanska

12.Na gmajni

13.Kosijeva

14.Prušnikova

15.Kebetova

16.Tbilisijska

17.Rozmanova

18.Grablovičeva

19.Perčeva

20.Belokranjska

21.Staničeva

22.Bratovševa ploščad

23.Litijska

24.Draveljska

25.Prijateljeva

26.Zarnikova

27.Adamič Lundrovo nabrežje

28.Krekov Trg

29.Trg MDB

30.Dalmatinova

31.Mestni trg

32.Resljeva

33.Streliška

34.Proletarska cesta

35.Poljanska cesta

36.Linhartova

37.Trg prekomorskih brigad


Mobilni defibrilatorji v MOL


38.Sl. avto VW passat LJ RC 256

39.Sl. avto VW passat LJ ZM 164

40.Mestno redarstvo 1

41.Mestno redarstvo 2

42.Mestno redarstvo 3

43.Mestno redarstvo 4

44.Mestno redarstvo 5

45.Mestno redarstvo 6

46.Mestno redarstvo 7

Univerza v Ljubljani


1.Ljubljana - centrala

2.Ljubljana Magistrat

3.Dislocirana enota Rožna dolina (telovadnica)

 

Geološki zavod Republike Slobenije

Univerza na Primorskem

Javni zavod Kinodvor

Šolski center Celje

Center Korak Kranj

Filozofska fakulteta Ljubljana

Center za usposabljanje delo in varstvo golovec  4 kos

Vrtec Domžale

Šolski center Velejne  4 kos


Občina Izola – projekt Srcu prijazno mesto


1.KS Malija

2.KS Korte

3.Manziolijev trg

4.KS Jagodje

5.Zdravstveni dom Izola

6.Tržnica Izola – Trg Etbina Kristana

7.Upravna enota Izola


Mobilni defibrilatorji v OI


8.Redarska služba Izola – mobilna enota

ZDRAVSTVENE USTANOVE IN ZASEBNE AMBULANTE


ZZZS O.E. Ljubljana

Dom dva topola

Posoški zdravstveni dom

Zdravstveni dom Koper

Zdravstveni dom Ljubljana

Diana Kveder Wahibi, dr.dent. med.

Zdravje Metka in Branimir

Zavod Ort-Line

Zasebna zobna ordinacija Konobelj

Zobozdravstvena ord.mag. Rotar

Eurodentes Center

Zasebna zobna ord.Markoli

Zobna ambulanta Podpeč

Zobna ambulanata Antun

Mateja Guštin, dr.med.spec.

Stomatološka ambulanta Stamboljđiosk

Zobozdravstvo odraslih- Teran

Zobozdravstvena ambulanta Kulaševič

Mateja Guštin dr.med.spec.

Sabadin Livija dr.med.spec.ped.

Cardial d.o.o.

ZD  Ljutomer

Ambulanta Cigler

Pelko Miha

Lekarna Ljubljana

Danica Simončičm dr.med.spec.

Zasebna splošna ambulanta Ardea Česnik dr.med.

Zdravstveni zavod Kopilivič

Branka Špende Mandič

Estetika Miloševič

Ortotika in protetika d.o.o.

Center za pomoč na domu Maribor

Društvo cereblarne paralize Sonček Celje

Privatna zobna ordinacija Ambrožič Čop Renata, dr. dent. med.

Socialno zdr. zavod Dutovlje


Občina Piran – projekt Srcu prijazno mesto


1.Tartinijev trg

2.Hotel Tartini

3.Turistični center Portorož

4.Pošta Lucija

5.Beli križ Aercator

6.Avditorij

 

Občina Črna na Koroškem

Občina Kidričevo

Občina Dravograd – športni park

Občina Vuzenica

Očina Vojnik

Občina Vuzenica

Četrtna skupnost Javornik- Šance

Vaška skupnost Dobrije

Krajevna skupnost Beltinci

Krajevna skupnost Dravograd – Športni park

Občina Šempeter Vrtojba

Občina Bled

Krajevna skupnost stranice

Krajevna skupnost Kostanjevica na Krasu

Občina Gorenja vas Poljane

DOMOVI UPOKOJENCEV


Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

Dom upokojencev Izola

Koroški dom starostnikov

Dom danice Vogrinec – obe lokaciji

Center za varstvo in delo Golovec

Center za starejše občane Lucija


HOTELI IN ŠPORTNI CENTRI


Hotel Medijske toplice

Hoteli Bernardin d.d.

Hotel restavracija Tomi

Hotel Sava Rogaška

Športni zavod Nova Gorica

Bonifoka d.o.o. (športni park)

Hotel Aleksander d.o.o.

Hotel Tartini Piran

ŠUS – Eurofitnes d.o.o.

DELFIN HOTEL ZDUS d.o.o. Izola


IZVEDBA SEMINARJEV IZ TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA IN DEFIBRILACIJE


1.Izola           2. 3. 2002

2.Ljubljana   13. 4. 2002

3.Izola          18. 5. 2002

4.Ljubljana   21. 9. 2002

5.Ljubljana   16. 11. 2002

6.Ljubljana   25. 1. 2003

7.Ljubljana   15. 3. 2003

8.Ljubljana     1. 4. 2003

9.Ljubljana   10. 5. 2003

10.Ljubljana   11. 10. 2003

11.Ljubljana   22. 11. 2003

12.Ljubljana   13.  3. 2004

13.Ljubljana     4. 12. 2004

14.Ljubljana   28. 5. 2005

15.ZD Izola      1. 10. 2005

16.Ljubljana   25. 3. 2006

17.Ljubljana   22. 4. 2006

18.ZD Škofja Loka  3. 4. 2006

19.Ljubljana   21. 10. 2006

20.Ljubljana     9. 12. 2006

21.Ljubljana     7. 4. 2007

22.Ljubljana   21. 4. 2007

23.Cardial d.o.o.   28. 6. 2007

24.Ljubljana   24. 11. 2007

25.Ljubljana   29.  3. 2008

26.ZD Radeče   31. 1. 2009

27.Ljubljana   13. 12. 2009

28.Ljubljana   21.   3. 2009

29.Ljubljana   14. 11. 2009

30.ZD Izola     30.   1. 2010

31.DSO Izlake   23. 10. 2010

32.Ljubljana   20. 11. 2010

33.Izola          27. 11. 2010

34.Ljubljana   11. 12. 2010

35.MOL – Mestno redarstvo 22. 11. 2010

36.Ljubljana   19. 11. 2011

37.Radeče      11.   2. 2012

38.Ljubljana   24. 11. 2012

39.Kobarid     14.   2. 2013

40.Terme Zreče 22.   6. 2013

41.JZ ZD Radeče, 11.10.2014

42.Bolnišnica Sežana, 31.1.2015

43.Bolnišnica Sežana, 31.1.2015

44.Bolnišnica Sežana, 7.2.2015

45.Bolnišnica Sežana, 7.2.2015

46.PZC Kobarid, 10.3.2015

47.Občina Izola - Redarska služba, 13.7.2015

48.Danfoss Trata,  26.11.2015

49.OMV d.d., 12. 1. 2016

50.OMV d.d., 23. 5. 2016

51.DU Gradišče, 17. 10. 2016

52.DU Gradišče, 18. 10. 201

53.PZC kobarid, 16. 2. 2017

54.Bolnišnica Sežana 20. 5. 2017

55.Bolnišnica Sežana 21. 5. 2017

56.Žale d.d., 23. 5 2017

57.Bolnišnica Sežana 28. 5. 2017

58.Bolnišnica Sežana 29. 5. 2017

DRUŠTVA


Koronarno društvo Slovenske Istre – projekt Srcu prijazno mesto


1.Centralna pisarna


2.Osnovna šola Markovec


Društvo RPD Piran

Društvo za Trajnostni razvoj Muta

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih delavcev

Športno Društvo Portorož

Športni in mladinski center Piran

Gasilska zveza Grosuplje

PGD Lovrenc na dravskem polju

Območno združenje rdečega križa Ptuj

Sindikat prometa in zvez

PGD Turje

SVIZ Slovenije

AJPES

Sindikat delavcev trgovine Slovenije


PODJETJA

Žale javno podjetje, d.o.o.
Rešilko d.o.o.
Beli medved d.o.o.
Javno podjetje okolje Piran
Javno podjetje okolje Piran - centralna plaža Portorož Gen-I d.o.o.
Posluh za sluh d.o.o.
Glaxo Smith Kline d.o.o.
Vedno isto d.o.o.
Impol d.o.o.
Pro Loco medico d.o.o.
Ortomar s.p. Visama d.o.o.
Karba mge; d.o.o.
Svit- Zolar d.o.o.
DBS d.d.
Echinacea d.o.o.
Geberit d.o.o.
HT Management d.o.o.
Dnevnik d.d.
Geberit d.o.o.
Impol d.o.o.
Soline d.o.o.
Alufinal d.o.o.
Štefan Pavlinjek Ing, s.p.
Istrabenz turizem d.d.
RC IKT d.o.o.
Dr. Novšak storitve d.o.o.
Mids d.o.o.
VARGAS – AL d.o.o.
MEDIGO d.o.o.
MOBILO d.o.o.
IBE d.o.o.
EKVINOKCIJ d.o.o.
PROAVTO d.o.o.
HARSCO minerali d.o.o.
DSV transport d.o.o.
Gostilna Lipan Ljubljana Pro plus d.o.o.
Bonaj d.o.o.
ModMed d.o.o.
Lomas d.o.o.
PLS d.o.o.
Menerga d.o.o.
Avtoprevozništvo Jože Janežič s.p.
Avtoprevozništvo Danijel Janežič s.p.
IMO Oblak Izidor s.p.
EMO – orodjarna d.o.o.
ARH elektromehanika d.o.o.
Lesnina MG oprema d.d.
Smrkolin d.o.o.
Unicredit banka Slovenije d.d.
BTC – Qlandia Novo mesto
Snaga d.o.o., Maribor
Komunala Novo mesto
Živalski vrt Ljubljana
Erste Card d.d.
OMV Koper – uprava Danfoss d.d., 3 kos